---------------------------------------------- Hovedside --- Presse --- Kontakt --- Bestilling --- Bakgrunn --- Linker ----------


Omtale av boka og debatten

Vi har fått en del oppmerksomhet rundt boka i media den siste tiden. En rekke aviser og radiostasjoner har omtalt boka, og kritikken av Tore Bjørgo og voldsforskervennene hans har blitt tatt opp til debatt. Her er noen av linkene til nettsteder som har omtalt bokprosjektet:

Lokalavisa Ringerikes Blad:
Lanserer RAU-bok med konsert
RAU gir ut bok
- På høy tid med bok fra Hønefoss
Blod, gørr og Uro


Røde Fane:
Bokanmeldelse

Monitor:
Kritiserer voldsforskere

Fundamental:

Antirasisme i praksis (også med debattforum om boka)

Sosialistisk Arbeideravis:
Historien om en seier for antirasisme

AktivistInfo:
Ny bok om antirasistiske erfaringer!

Bokanmeldelse på Hønefoss VG skoles webside:
Omtale av boka "Såkalte Antirasister"

Naziwatch:
www.naziwatch.net

Mer om debatten om voldsforskermiljøet rundt Tore Bjørgo:

Monitor:
Forskerne, antirasistene og nazistene